SmarAct SFW电动滤光片轮

德国SmarAct公司可提供各类电动控制光机产品,镜架、光阑、滤光片轮等。精度高且可用于真空远程调节,也可闭环控制,通过软件可实现自动控制。

基本信息

SFW系列电动滤光片轮

参数及选项

 • 型号:SFW-数量-尺寸
 • 滤光片尺寸:0.5″, 1″, 1.5″, 2″
 • 滤光片数量:6/9/其他
 • 旋转:360 °
 • 可选闭环驱动器及分辨率
  • -M: 500 μ°(MCS控制器), 1 m°(HCU/CU控制器)
  • -L: 60 μ°(MCS控制器), 1 m°(HCU/CU控制器)
  • -S: 15 μ°(MCS控制器)
 • 非磁性材料选项:-NM
 • 高真空和超高真空选项:-HV(10-6 mbar), -UHV(10-11 mbar)
 • 阻塞力增强选项:-D
产品特点
 • 可选真空(10-6 mbar)和超高真空(10-11 mbar)兼容
 • 可选用非磁性材料
 • 电动控制精确调节
 • 可选驱动器闭环控制